CÁCH PHÒNG CHỐNG COVID 19 TRỞ LẠI

- Hạn chế số lượng công nhân tại công trường dưới 20 người trên 1 ca làm việc.
- Tổ chức đo thân nhiệt thường xuyên cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trước và sau mỗi ca làm việc.
- Rữa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.
- Trang bị khẩu trang, bao tay, nón che chắn suốt thời gian làm việc.
- Giử khoảng cách an toàn trong suốt quá trình thi công.
- Tổ chức vệ sinh máy móc, dụng cụ, công trường thi công thường xuyên.

ADAM CÙNG CHUNG TAY HẠN CHẾ COVID 19.

-----------------------------------------------------
𝗔𝗗𝗔𝗠 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 - 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 - 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟

" Chung Tay Dựng Xây Tổ Ấm "
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟐𝐀 𝐋𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐁𝐞̂̀𝐧, 𝐏 𝐓𝐚̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐧𝐠, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟖𝟒𝟏 𝟓𝟏𝟗
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗮𝘆𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝗺.𝗰𝗼𝗺

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận