CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH HOOC MÔN

Công tác tô tường của ngày thứ 5. 


Tô tường cầu thang và bắt giàn phía sau.
- Chủ đầu tư: A. Lợi
- Địa điểm: Hooc Môn. 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận