Công việc của tập thể ADAM.

2 đứa "Con" mới đang được nuôi dưỡng trong thời kỳ thời sự đang nóng dần mỗi ngày thế này.
Đam mê & khát khao đang là 2 thứ duy nhất giúp Các Con phát triễn và phát triễn thật dồi dào.
Thương lắm 
Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận