Dâng hương tạ lễ chuẩn bị giai đoạn tiếp theo

Dâng hương tạ lễ các vị đã luôn giúp đỡ chúng con hoàn thành phần khung và hôm nay lại cho chúng con được lợp mái công trình này.

Chuẩn bị hoàn thành phần thô và đón một mùa xuân mới lại về.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận