ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN XÍ BÌNH THẠNH

🏗🏗 Công trình Nguyễn Xí- Q. Bình Thạnh 🏗🏗

- Cập nhật tiến độ thi công .

- Hạng Mục : Đổ bê tông Móng, Dầm Móng

- Xem thêm về Công trình Nguyễn Xí :
https://photos.app.goo.gl/orTctgHmKFi3hM3Z7

- Xem thêm về Xây Dựng ADAM:
https://www.xaydungadam.com/


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận