Hạng mục lắp đặt Thánh Giá Công trình Nhà Nguyện Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn

 

Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi.

Tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài.

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận