Họp mặt đầu năm của nhóm ADAM Phan Thiết

Muốn lớn lên thì phải nhỏ lại.

Đó sẽ là châm ngôn và mục tiêu cho năm 2018 bùng nổ của tập thể anh em ADAM.

Buổi họp đầu năm 2018 với tập thể đại diện ADAM thị trường khu vực Bình Thuận.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận