Họp teams giám sát và đội trưởng thi công

Sau cuộc họp thường kỳ căng thẳng, anh em cùng nhau dẹp hết công việc và cùng nhau mừng Tết Đoan Ngọ cũng như chúc mừng sức khoẻ cho nhau.

Với ADAM sự kết nối trong anh em mới là sự quan tâm hàng đầu và là cốt lõi cho sự phát triển.

ADAM – Đoàn kết để đi đến thành công!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận