Mọi thứ đã sẵn sàng.

Mọi thứ đã sẵn sàng. 
Chuẩn bị ép coc, bắt đầu những bước đầu tiên trong chuỗi ngày dài xây dựng Tổ Ấm tại Bình Thạnh.

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ MỘT TỔ ÂM!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận