Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình 2 tầng Quận Thủ Đức.

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình 2 tầng Quận Thủ Đức


Tạ Lễ vì mọi sự bình an cho anh em thi công, vạn sự thuận lợi trong mối quan hệ giữa khách hàng và anh em ADAM.


Tạ Ơn!

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ MỘT TỔ ẤM!


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận