NHỮNG CÔNG ĐOẠN CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI BÀN GIAO NHÀ

Mọi công tác cuối cùng trước khi bàn giao Tổ Ấm tại Quận 7.

Tạ ơn vì mọi khó khăn đã qua, ta lại sắp có niềm vui mới !

🌿 Ảnh kí thi công: https://photos.app.goo.gl/xr6OJLE9HHpuvp2t2
🌿 Phương án thiết kế: ( Youtobe: Xây dựng ADAM) https://youtu.be/1cnH4rIVKE8

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ MỘT TỔ ÂM!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận