TẤT NIÊN CÔNG TY ADAM NĂM 2017

Tất niên ADAM 4/2/2018 (DL), 19/12 (AL)

Mừng một năm 2017 đầy thử thách và cam go nhưng chúng ta cũng vẫn có thế cùng nhau đứng ở đây, trên sân khâu này, tại nhà hàng này, tay bắt mặt mừng.Cùng nhau hát, cùng nhau cười, cùng nhau uống.

Để bước sang một năm tiếp theo chúng ta có thể cùng nhau mệt mỏi, cùng nhau thất bại, cùng nhau khóc và cùng nhau vượt qua.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận