Đổ tấm sàn cuối kết thúc phần khung

Đại diện tập thể thi công ADAM thắp hương chuẩn bị công tác đổ tấm sàn cuối cùng kết thúc phần khung cũng như kết thúc những sự khó nhọc của anh em thi công.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện cho công trình và những vất vả sắp tới sẽ còn nhiều.

Mỗi khi khó khăn càng nhiều thì sẽ đến gần hơn với mục tiêu.

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận