THIẾT KẾ NHÀ CHỜ PHỤC SINH

Công tác bảo thành công nhà chờ Phục Sinh. Cảm giác  tuyệt vời khi đứng trước Hội Đồng để nói lên tâm tư nguyện vọng phụng vụ của mình và tập thể anh em ADAM. Phục vụ Người lớn hơn

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận