TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH NGÀY THỨ 3

TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TÔ TƯỜNG

Mỗi ngày một công tác thi công, hôm nay ADAM tiến hành tô một phần tường của công trình tại Phú Nhuận.

Công trình nhà Chị Hảo ( Phú Nhuận )

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ 1 TỔ ẤM!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận