TIẾN ĐỘ ĐẦU TUẦN TẠI CÔNG TRÌNH QUẬN 7

Tiến độ ngày đâu tuần của team ADAM công trình Quận 7. 

(Thiết kế mặt tiền công trình Quận 7)


Xả vột tường và sơn mái giếng trời.

ADAM - VÌ MỖI MÁI NHÀ LÀ MỘT TỔ ẤM!

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận