TỔNG KẾT CUỐI NĂM - TRAO QUÀ TẾT CHO NHÂN VIÊN

Ngày làm việc chính thức cuối cùng của tập thể Xây Dựng ADAM năm 2022.

Bắt đầu nghỉ ngơi hồi sức để chuẩn bị hướng đến 2023 đầy hứa hẹn ☺️😌😉

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận