TEAM ADAM - HỌP ĐẦU TUẦN VÀ CHÀO ĐÓN 2 THÀNH VIÊN MỚI

Cuộc họp đầu tuần của Team ADAM. Cũng là cuộc họp chào đón thêm 2 thành viên mới

" MUỐN ĐI NHANH HÃY ĐI MỘT MÌNH 
MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG ĐỒNG ĐỘI"

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận