Chủ đầu tư:
Địa điểm:
Tổng diện tích: 240m2.
Quy mô:
Năm hoàn thiện:
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư:
Địa điểm:
Tổng diện tích: 240m2.
Quy mô:
Năm hoàn thiện:
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam