Chủ đầu tư: Chú Hội.
Địa điểm: Bình Thới, Quận 11, TP.HCM.
Tổng diện tích: 400m2.
Quy mô: Trệt + 2 Lầu + Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Chú Hội.
Địa điểm: Bình Thới, Quận 11, TP.HCM.
Tổng diện tích: 400m2.
Quy mô: Trệt + 2 Lầu + Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam