Chủ đầu tư: TTMV TGP Sài Gòn.
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM.
Diện tích: 126m2.
Quy mô:
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: TTMV TGP Sài Gòn.
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM.
Diện tích: 126m2.
Quy mô:
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam