Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Ba màu
+ Kích thước: 200x200 mm
+ Độ dày: 12,16 hoặc18 mm
+ Công năng: Gạch ốp lát, trang trí có thể kết hợp với GB0560M với GB0426V_AH3 - DU2 - PA1 và gạch trơn T DU4.

Chia sẻ:

Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Ba màu
+ Kích thước: 200x200 mm
+ Độ dày: 12,16 hoặc18 mm
+ Công năng: Gạch ốp lát, trang trí có thể kết hợp với GB0560M với GB0426V_AH3 - DU2 - PA1 và gạch trơn T DU4.