Mã sản phẩm: VCB-006

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu:

Color Code: Xi măng

Sử dụng gạch bông gió mỹ thuật Viettiles để tạo sự khác biệt cho công trình của bạn

Chia sẻ:

Mã sản phẩm: VCB-006

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu:

Color Code: Xi măng

Sử dụng gạch bông gió mỹ thuật Viettiles để tạo sự khác biệt cho công trình của bạn