1. Sản phẩm Dulux Weathershield mới được nâng cấp tính năng Chống rêu mốc dài lâu hơn gấp 2 lần với công nghệ Smart Release, giúp bảo vệ tường bền đẹp lâu hơn gấp 2 lần.
  • Bề mặt hoàn thiện Bề Mặt Mờ
  • Độ bao phủ≈ 13 m²/L
  • Thời gian khô Khô bề mặt 30 phút
  • Số lớp2

Chia sẻ:

  1. Sản phẩm Dulux Weathershield mới được nâng cấp tính năng Chống rêu mốc dài lâu hơn gấp 2 lần với công nghệ Smart Release, giúp bảo vệ tường bền đẹp lâu hơn gấp 2 lần.
  • Bề mặt hoàn thiện Bề Mặt Mờ
  • Độ bao phủ≈ 13 m²/L
  • Thời gian khô Khô bề mặt 30 phút
  • Số lớp2