Mã sản phẩm: VCB-001-1000

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu:

Color Code: Xi măng trắng

Gạch thông gió mỹ thuật Viettiles (gạch ô thoáng, gạch bông gió) là sản phẩm không nung nhiệt với nguyên vật liệu 100% tự nhiên từ cát và xi măng

Chia sẻ:

Mã sản phẩm: VCB-001-1000

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu:

Color Code: Xi măng trắng

Gạch thông gió mỹ thuật Viettiles (gạch ô thoáng, gạch bông gió) là sản phẩm không nung nhiệt với nguyên vật liệu 100% tự nhiên từ cát và xi măng