Kích thước: 600 x 600 mm 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 600 x 600 mm 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường