Kích thước: 80 x 80

Họa tiết: Terrazzo 

Bề mặt: nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường 

 

Chia sẻ:

Kích thước: 80 x 80

Họa tiết: Terrazzo 

Bề mặt: nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường