Kích thước: 90 x 15 mm 

Bề mặt: nhám 

Ứng dụng: lót nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 90 x 15 mm 

Bề mặt: nhám 

Ứng dụng: lót nền, ốp tường