Bề mặt: Gạch khía sọc dọc
+ Số lượng màu: Một màu
+ Kích thước: 
300x300, 200x200, 150x150 mm
+ Độ dày: 1.6 hoặc 1.8 mm
+ Công năng: Ốp lát, trang trí
+ Hình dáng: Vuông

 #gạch bông đồng tâm

Chia sẻ:

 Bề mặt: Gạch khía sọc dọc
+ Số lượng màu: Một màu
+ Kích thước: 
300x300, 200x200, 150x150 mm
+ Độ dày: 1.6 hoặc 1.8 mm
+ Công năng: Ốp lát, trang trí
+ Hình dáng: Vuông

 #gạch bông đồng tâm