Gạch bông Đồng Tâm

+ Lục giác gồm có các kích thước như 174x200 và 200x232 mm với độ dày 16 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra thì Đồng tâm còn có gạch bát giác, ngũ giác.

+ Bát giác gồm có các kích thước như 300x300, 200x200 mm với độ dày 16, 20 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

+ Ngũ giác gồm có các kích thước như 150x225 mm với độ dày 16 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

 Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Hai màu
+ Kích thước: 174x200 và 200x232 mm
+ Độ dày: 16 mm
+ Công năng: Ốp lát, trang trí
+ Hình dáng: Lục giác

#gạch đồng tâm

Chia sẻ:

Gạch bông Đồng Tâm

+ Lục giác gồm có các kích thước như 174x200 và 200x232 mm với độ dày 16 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra thì Đồng tâm còn có gạch bát giác, ngũ giác.

+ Bát giác gồm có các kích thước như 300x300, 200x200 mm với độ dày 16, 20 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

+ Ngũ giác gồm có các kích thước như 150x225 mm với độ dày 16 mm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

 Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Hai màu
+ Kích thước: 174x200 và 200x232 mm
+ Độ dày: 16 mm
+ Công năng: Ốp lát, trang trí
+ Hình dáng: Lục giác

#gạch đồng tâm