Bộ sưu tập gạch Skylight có 3 mẫu với 3 tone màu và nhiều loại bề mặt ngẫu nhiên, điểm đặc biệt của bộ sưu tập Skylight là ngoài những loại gạch kích thước 60x60cm thì còn có gạch lục giác tương ứng với từng mẫu.

Việc kết hợp gạch lục giác và gạch granite trong bộ sưu tập Skylight sẽ mang lại nét lạ mắt trong không gian nhưng vẫn đảm bảo sự liền mạch và cân đối trong tổng thể.

#GACH KHATRA

Chia sẻ:


Bộ sưu tập gạch Skylight có 3 mẫu với 3 tone màu và nhiều loại bề mặt ngẫu nhiên, điểm đặc biệt của bộ sưu tập Skylight là ngoài những loại gạch kích thước 60x60cm thì còn có gạch lục giác tương ứng với từng mẫu.

Việc kết hợp gạch lục giác và gạch granite trong bộ sưu tập Skylight sẽ mang lại nét lạ mắt trong không gian nhưng vẫn đảm bảo sự liền mạch và cân đối trong tổng thể.

#GACH KHATRA