Gạch thẻ gợn
Kích thước: 68x280mm
Bề mặt: Polished
Phân loại: Ripple/Gợn
Ứng dụng: Ốp tường bếp, nhà tắm, quầy bar…

Chia sẻ:

Gạch thẻ gợn
Kích thước: 68x280mm
Bề mặt: Polished
Phân loại: Ripple/Gợn
Ứng dụng: Ốp tường bếp, nhà tắm, quầy bar…