Loại gạch : Fine Porcelain Handmade

 Kích thước: 20 x 6 Bề mặt: Men rạn, Bóng 

Ứng dụng : ốp phòng tắm, bếp, quầy bar, làm mảng nhấn trang trí cho khách sạn, resort, spa… 

Chia sẻ:

Loại gạch : Fine Porcelain Handmade

 Kích thước: 20 x 6 Bề mặt: Men rạn, Bóng 

Ứng dụng : ốp phòng tắm, bếp, quầy bar, làm mảng nhấn trang trí cho khách sạn, resort, spa…