Gạch thẻ vuông

Kích thước: 10 x 10

Bề mặt: men bóng

Ứng dụng:Ốp tường bếp, nhà tắm, quầy bar…

Chia sẻ:

Gạch thẻ vuông

Kích thước: 10 x 10

Bề mặt: men bóng

Ứng dụng:Ốp tường bếp, nhà tắm, quầy bar…