Bề mặt

Matt / Mờ

Không gian

Phòng khách

Kích thước

600×600

Kiểu vân

Marble

Chia sẻ:

Bề mặt

Matt / Mờ

Không gian

Phòng khách

Kích thước

600×600

Kiểu vân

Marble