Bề mặt

Matt / Mờ

Không gian

Phòng bếp, Phòng khách

Kích thước

200×200

Chia sẻ:

Bề mặt

Matt / Mờ

Không gian

Phòng bếp, Phòng khách

Kích thước

200×200