CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

CHỦ ĐẦU TƯ : LÊ HỮU LỘC

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG QUỐC LỘ 13, P HIỆP BÌNH CHÁNH, Q THỦ ĐỨC

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 3 LẦU,  KHUNG KÈO THÉP HÌNH.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 39.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.500.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/mHnSkYJT9ebNWD4b2

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

CHỦ ĐẦU TƯ : LÊ HỮU LỘC

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG QUỐC LỘ 13, P HIỆP BÌNH CHÁNH, Q THỦ ĐỨC

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 3 LẦU,  KHUNG KÈO THÉP HÌNH.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 39.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.500.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/mHnSkYJT9ebNWD4b2