CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : PHẠM THỊ THẢO

ĐỊA ĐIỂM : KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ – BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ : 6X20 M , TRỆT, 1 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ :

THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.300.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/P1AHo9AzcnLVQTXw2

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH :BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ : PHẠM THỊ THẢO

ĐỊA ĐIỂM : KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ – BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ : 6X20 M , TRỆT, 1 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ :

THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 65.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.300.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/P1AHo9AzcnLVQTXw2