Chủ đầu tư: Anh Thành.
Địa điểm: Quận Bình Tân, TP. HCM.
Diện tích:
Quy mô:
Năm hoàn thiện: 2024.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Anh Thành.
Địa điểm: Quận Bình Tân, TP. HCM.
Diện tích:
Quy mô:
Năm hoàn thiện: 2024.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam