Chủ đầu tư: Chú Nam.
Địa điểm: Nhà Bè, TP.HCM.
Diện tích: 270m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Chú Nam.
Địa điểm: Nhà Bè, TP.HCM.
Diện tích: 270m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam