CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG, QUẬN 6, TP.HCM

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.600.000.000 VNĐ.

ẢNH KÝ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/1X6CjDri4VpF9mCE6

YOUTOBE: https://youtu.be/IgCDIlgjjTU

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : KHƯU THIÊN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG, QUẬN 6, TP.HCM

QUY MÔ : 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.600.000.000 VNĐ.

ẢNH KÝ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/1X6CjDri4VpF9mCE6

YOUTOBE: https://youtu.be/IgCDIlgjjTU