• Kích thước: 8,3 x 196 x 1280 mm
 • Ðộ dày: 8,3mm
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp Đức
 • Đặc điểm:
 • Made in Germany
 • Bảo hành: 15 năm

Chia sẻ:

 • Kích thước: 8,3 x 196 x 1280 mm
 • Ðộ dày: 8,3mm
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp Đức
 • Đặc điểm:
 • Made in Germany
 • Bảo hành: 15 năm