CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ 

CHỦ ĐẦU TƯ:  A THẮNG

ĐỊA ĐIỂM: BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: BIỆT THỰ 2 TẦNG _ 1 TRỆT KẾT CẤU CỐT THÉP

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ  

ẢNH KÍ THI CÔNG   https://photos.app.goo.gl/P1AHo9AzcnLVQTXw2

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ PHỐ 

CHỦ ĐẦU TƯ:  A THẮNG

ĐỊA ĐIỂM: BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: BIỆT THỰ 2 TẦNG _ 1 TRỆT KẾT CẤU CỐT THÉP

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ  

ẢNH KÍ THI CÔNG   https://photos.app.goo.gl/P1AHo9AzcnLVQTXw2