Chủ đầu tư: Anh Duy.
Địa điểm: Lê Văn Lương, Quận 7.
Tổng diện tích: 204m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video nhà hoàn thiện

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Anh Duy.
Địa điểm: Lê Văn Lương, Quận 7.
Tổng diện tích: 204m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video nhà hoàn thiện