Chủ đầu tư:
Địa điểm: Quận 8.
Diện tích: 3m x 12m
Quy mô: Trệt - Lửng - 2 Lầu.
Năm hoàn thiện: 2018.
Video thi công:

 

Chia sẻ:

 

Chủ đầu tư:
Địa điểm: Quận 8.
Diện tích: 3m x 12m
Quy mô: Trệt - Lửng - 2 Lầu.
Năm hoàn thiện: 2018.
Video thi công: