Chủ đầu tư: Anh Lam.
Địa điểm: Quận 8.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2019.

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Anh Lam.
Địa điểm: Quận 8.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng.
Năm hoàn thiện: 2019.