CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: 40/8B ẤP , X. NHỊ BÌNH, H.HOOC MÔN, TP.HCM

QUY MÔ:  TRỆT 1 LẦU , MÁI TÔN  

LINK ẢNH THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipNwiYRQiG-hFc6lwfFd4UKJ6DPvJc0obJiIQJrWTnexflh175RoNgCe6x0wZMGmlA?key=dW1QVENLQkVYWGxhOUY4MnZqTGlTVUR1YkpwaXVn

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: 40/8B ẤP , X. NHỊ BÌNH, H.HOOC MÔN, TP.HCM

QUY MÔ:  TRỆT 1 LẦU , MÁI TÔN  

LINK ẢNH THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipNwiYRQiG-hFc6lwfFd4UKJ6DPvJc0obJiIQJrWTnexflh175RoNgCe6x0wZMGmlA?key=dW1QVENLQkVYWGxhOUY4MnZqTGlTVUR1YkpwaXVn