Chủ đầu tư: Chị Liễu, Anh Nhựt.
Địa điểm: Quận 8.
Diện tích: 3m x 15m.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu.
Năm hoàn thiện: 2020.
Video thi công:

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Chị Liễu, Anh Nhựt.
Địa điểm: Quận 8.
Diện tích: 3m x 15m.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu.
Năm hoàn thiện: 2020.
Video thi công: