Chủ đầu tư: Anh Thạnh.
Địa điểm: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh.
Tổng diện tích: 247.5m2
Quy mô: 5 Tầng.
Video thi công:

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Anh Thạnh.
Địa điểm: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh.
Tổng diện tích: 247.5m2
Quy mô: 5 Tầng.
Video thi công: