CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TUÂN - CHỊ THỦY

DIỆN TÍCH: 4 X 12M

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipPqP1XzWV2NeYvP8egPXVqR-jk4QTVUkbTOfl8Ku3hPHw81Euiml60I2hsjZkJK8g?key=YjJyb0dydWQyb3Bwcy1NYnMxdDF2OXMxV0lDZzRn

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TUÂN - CHỊ THỦY

DIỆN TÍCH: 4 X 12M

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipPqP1XzWV2NeYvP8egPXVqR-jk4QTVUkbTOfl8Ku3hPHw81Euiml60I2hsjZkJK8g?key=YjJyb0dydWQyb3Bwcy1NYnMxdDF2OXMxV0lDZzRn